1


   Rapportera filer...    Skriv ut


  • 1
  •   2016-05-11
  • -
  • Filserver

Årsmöte 2016 - Dokumentation

Med f. landshövdingen docent Björn Molin föredrag som ljud-fil.

”Kan vi lita på minnet – memoarer och berättelseböcker med exempel från Skåne, Halland och Blekinge”

Björn Molin (FP/L) var handelsminister i mittenregeringen 1981-1982. År 1986 lämnade Molin riksdagen och han var därefter landshövding i Hallands län 1986-1997. I föredraget hämtas exempel från politiska memoarer och berättelser och från möten med bland annat Erlander, Palme och Saddam Hussein och från en uppmärksammad förhandling i Pentagon. Molin berättar också om vad som hände bakom kulisserna i regeringen när den ryska ubåten U137 år 1981 gick på grund i Gåsefjärden i Blekinge.


Kopplade filer