Innehållsförteckning

Plats för din reklam ?

ALE i PDF-format

Logo för tidskriften ALE

Välkommen till De skånska landskapens historiska och föreningen och vår digitala publiceringsplats för tidskriften ALE som för numren 1961- 2011 (186 häftten under 50 år) nu publiceras som "sökbara" PDF-filer.

Registret är fortfarande under arbete. Ett ganska stort rättstavningsarbete återstår således. Så sökningar på ortnamn, sakord mm går ganska bra men är inte helt perfekta.

Vår OCR-programvara (Optical Caracter Recognition = Optisk Tecken Igenkänning) har haft vissa problem med ALEs typsnitt. I vissa registernummer mm har typsnittet storlek dragits ner för att allt ska få plats på det antal sidora ALE per nummer har till förfogande, Då har t.ex. bokstaven "e" ibland tolkats om "c". Alltså ortnamnet "Skegrie" kan fortfarande finnas i vårt index som "Skcgric" och detta missas tills vidare. Vi kommer att successivt att kontrollera all stavning nummer för nummer så att inget missas vid sökningar.

Men, med den nya sökmotorn som i slutlig utforming installerade i februari 2016 så kan man ändå hitta ett ortnan mm som blivit fel. Man skriver helt enkelt i sökrutan Sk*gri* d.v.s. använder ett så kallat WildCard. Detta betyder att där stjärnan står kan det finnas vilket tecken som helst. Som ni förstår hittas då den feltolkade texten. Det är också klokt att t.ex. söka på Skegrie*. Varför? Jo dåhittas t.ex. genitivformer såsom Skegries Kyrka, Skegries församling, Skegries Predikstol mm. 

Den som verkligen vill vara säker på att finna ortnamn mm hänvisas till av Marianne Jeppson m.fl. utarbetade registernummer. Klicka på länkarna nedan så kommer ni dit.

ALE-1982-4 - Register för ALE 1961-1980
ALE-1994-4 - Register för ALE 1981-1990
ALE-2002-4 - Register för ALE 1991-2000
ALE-2011-3 - Register för ALE 2001-2010

Men trots allt så finns nu ALEs alla nummer från 1961 - 2011 tillgängliga som PDF-filer för direkt läsning och/eller nerladdning på Internet..

Samtliga dessa 186 nummer av ALE har efter skanning sida för sida OCR-tolkats. Ett viss rättstavningsarbete återstår dock. 

Avsikten med publiceringen är att erbjuda total sökbarhet på alla ord ensamma eller i kombination som kan finnas i ALEs textmassa, men framför allt möjlighet att läsa tidskriften direkt på Internet, möjlighet att ladda ner den som PDF-fil för utskrift eller för citat mm.

Vår förhoppning är att kulturtidskriften ALE nu ska kunna användas av forskare, skolor och en allmänhet med intresse av vårt gemensamma kulturarv från stenålder tills idag för Skåne, Halland och Blekinge. Artiklar rörande ön Bornholm återfinns också i tidskriften ALEs nummer.

Lund 2015-07-01

För ALEs styrelse

Anders Persson - VD Kultursupport 200procent AB

www.kultursupport200procent.com

 

ALEs register för 1961-2013

Logo för tidskriften ALE

Vår OCR-programvara (Optical Caracter Recognition = Optisk Tecken Igenkänning) har haft vissa problem med ALEs typsnitt. Bokstaven "e" har ibland tolkats om "c". Alltså ortnamnet "Skegrie" kan fortfarande finnas i vårt index som "Skcgric" och detta missas tills vidare. Vi kommer att successivt att kontrollera all stavning nummer för nummer så att inget missas vid sökningar. Se flik ALE i PDF-format för mer information.

Den som verkligen vill finna vare ortnamn mm hänvisas till av Marianne Jeppson m.fl. utarbetade registernummer. Klicka på länkarna nedan så kommer ni dit.

ALE-1982-4 - Register för ALE 1961-1980
ALE-1994-4 - Register för ALE 1981-1990
ALE-2002-4 - Register för ALE 1991-2000
ALE-2011-3 - Register för ALE 2001-2010

Lund 2015-07-01 och 2019-04-05

För ALEs styrelse

Anders Persson - VD Kultursupport 200procent och 2019 AB

www.kultursupport200procent.com

Euro Finans AB - Sponsor

 

www.eurofinans.se 

Euro Finans sponsrar 2016/2017 den i Lunds kommun baserade ideella föreningen "De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening" och denna digitala publiceringsplats för tidskriften ALE.

Euro Finans förser snabbt, professionellt och smidigt företag i Sverige med likviditet och skydd mot kreditförluster.

För Euro Finans är det också viktigt att stödja både idrottsföreningar och kultur i företagets hemkommun Lund. För Euro Finans är idrott inte något affärsmässigt utan ett sätt att hjälpa ungdomar, vår kommande generation, till ett aktivare liv. Kultur skänker själen ro och Euro Finans  vill därför medverka till en ökad mångfald som företaget tror Lunds kommuninvånare kan glädjas åt.

Årsmöte 2016-05-11

DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLOGISKA FÖRENINGS ÅRSMÖTE - HAR ÄGT RUM

  Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge

ÖPPNA KALLELSEN som PDF-fil klicka på texten till vänster.

ÖPPNA VERKSAMHETSBERÄTTELSEN som PDF-fil klicka på texten till vänster.

ÅRSMÖTE MULTIMEDIA klicka på texten till vänster.

ÅRSMÖTE 2016 ONSDAGEN DEN 11 MAJ KL. 18.00

Föreningens årsmöte äger rum i universitets humanistcentrum Lux, Sal B152. (Helgonavägen 3, gå till entré A, väl inne finner ni sal B152 på vänster hand).

HITTA TILL LUX. Klicka här till höger:   Helgonavägen 3 - Lund

Efter årsmötet föreläser f. landshövdingen docent Björn Molin över temat: Kan vi lita på minnet – memoarer och berättelseböcker med exempel från Skåne, Halland och Blekinge” 

LYSSNA PÅ BJÖRN MOLINS FÖREDRAG som MP3-fil klicka på texten till vänster.

Björn Molin (FP/L) var handelsminister i mittenregeringen 1981-1982. År 1986 lämnade Molin riksdagen och han var därefter landshövding i Hallands län 1986-1997. I föredraget hämtas exempel från politiska memoarer och berättelser och från möten med bland annat Erlander, Palme och Saddam Hussein och från en uppmärksammad förhandling i Pentagon. Molin berättar också om vad som hände bakom kulisserna i regeringen när den ryska ubåten U137 år 1981 gick på grund i Gåsefjärden i Blekinge.

Vid möte finns möjlighet att köpa två böcker för 50 kr / st. (ordinarie Internetpris 100 kr) nämligen; "Nu vill vi berätta - Hallänningar minns andra världskriget" (2010, Red. Björn Molin och Anders Persson) samt Björns senaste bok "Serpentinerna" (2015, Björn Molin). Mer information om böckerna finns  på: butik.kultursupport200procent.com

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
7. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015
8. Revisionsberättelse för verksamheten 2015
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för 2017
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Övriga frågor

 
Varmt välkomna
Styrelsen